โอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Harvard อยู่ที่ 7%
แต่ถ้าน้องไม่สมัครเลย โอกาส คือ ศูนย์
MBAThinkTank Success
Our 2019 - 2015 Admits! (*Partial List Only)
Harvard 5, Stanford 1, Columbia 28, Northwestern 32 (Kellogg 28 (GPA 3.1, GMAT 660)), U Penn 16 (Wharton 12), MIT 17, Duke 22, U of Michigan 25, Cornell 23, Berkeley 19, UCLA 22, NYU 28, Brown 3, Cambridge 33, Oxford 22, Princeton 2, U of Chicago 2, LSE 28, Imperial 34, LBS 17, INSEAD 9 (*Partial List Only).
Our 2014 - 2012 Admits! (*Partial List Only)
Stanford (2), Harvard (4), U Penn (25), Wharton (14), Northwestern (29), Kellogg (26), MIT (15), Columbia (18), LBS (9), Oxford (10), Cambridge (19), Princeton (5), Cornell (22), LSE (24), Imperial (32), INSEAD (5), Brown (9)
Our 2011 & 2010 Admits! (*Partial List Only)
Stanford MBA (1, the ONLY admitted student from Thailand), Harvard MBA (2), Harvard Kennedy School (1), Wharton MBA (4), Kellogg MBA (9), MIT (2), U of Chicago (2), Columbia (2), LBS (3), Oxford (1), Cambridge (3), LSE (3) Undergrad: Stanford (1), MIT (1), Cornell (1)
>Sign up for a free consultation
Think Partnership
With our top MBA educated team, we give you strategies to become a winner in an application process. Successful applications for colleges and graduate programs need a good portfolio of test scores, clean resumes, powerful essays, exceptional recommendations, and first-rate interviews. Every year, thousands of applicants have similar test scores as yours. But, our consultants will shine you from the pool of applicants, bring out your uniqueness, and differentiate you from others.
พบหนังสือ..
ฝันให้ไกลไป Top U
เจาะลึกสุดยอดเทคนิคเข้ามหาวิทยาลัย
Harvard / Oxford
วันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป