โอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Harvard อยู่ที่ 7%
แต่ถ้าน้องไม่สมัครเลย โอกาส คือ ศูนย์
MBAThinkTank Success
Our 2015 - 2024 Admits! (*Partial List Only)
Harvard 11, Stanford 6, Columbia 63, Yale 6, Northwestern 44 (Kellogg 40 (GPA 3.1, GMAT 660)), U Penn 25 (Wharton 20), MIT 30, Duke 34, U of Michigan 42, Cornell 37, Berkeley 30, UCLA 41, NYU 52, Brown 6, Cambridge 60, Oxford 43, Princeton 7, U of Chicago 5, LSE 43, Imperial 54, LBS 32, INSEAD 17 (*Partial List Only).
Our 2014 - 2012 Admits! (*Partial List Only)
Stanford (2), Harvard (4), U Penn (25), Wharton (14), Northwestern (29), Kellogg (26), MIT (15), Columbia (18), LBS (9), Oxford (10), Cambridge (19), Princeton (5), Cornell (22), LSE (24), Imperial (32), INSEAD (5), Brown (9)
Our 2011 & 2010 Admits! (*Partial List Only)
Stanford MBA (1, the ONLY admitted student from Thailand), Harvard MBA (2), Harvard Kennedy School (1), Wharton MBA (4), Kellogg MBA (9), MIT (2), U of Chicago (2), Columbia (2), LBS (3), Oxford (1), Cambridge (3), LSE (3) Undergrad: Stanford (1), MIT (1), Cornell (1)
>Sign up for a free consultation
Think Partnership
With our top MBA educated team, we give you strategies to become a winner in an application process. Successful applications for colleges and graduate programs need a good portfolio of test scores, clean resumes, powerful essays, exceptional recommendations, and first-rate interviews. Every year, thousands of applicants have similar test scores as yours. But, our consultants will shine you from the pool of applicants, bring out your uniqueness, and differentiate you from others.
พบหนังสือ..
ฝันให้ไกลไป Top U
เจาะลึกสุดยอดเทคนิคเข้ามหาวิทยาลัย
Harvard / Oxford
วันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป